שולחן עץ לבן – רגל מפוסלת

מק"ט

שולחן במידות 2.40/1 מ'