מכשירי קשר לאירועים

מק"ט 40019

מכשירי קשר + ערכה לתפעול שוטף של אירוע.