מיכלית דלק

מק"ט

נגרר מיכלית סולר המכיל 1,000 ליטר.