מזגנים

מק"ט

יחידות מיזוג -מתאימות לאוהלים ולכל מבנה
מזגני תדיראן איכותיים.

מק"ט 40426