חבית לקירור משקאות

מק"ט

מתקן חבית לשמירה על טמפרטורת בקבוקי השתיה.

בחלק העליון של החבית קיים מתקן אלומיניום למילוי בקוביות קרח

לצינון המשקאות.

מק"ט