בירזיה

מק"ט 2taps 94413, 6taps 94414

בירזיה הכוללת 2 ברזים/ 6 ברזים עפ"י בחירה.

לא כוללת צינורות וחיבור – דרוש חיבור גינה רגיל.